cart search

XTOOL EZ300 Four System Diagnosis Tool Coverage List


Region Vehicle Version Date Function List
America
BUICK V9.00 2016-01-24
CADILLAC V9.00 2016-01-24
CHEVROLET V9.00 2016-01-24
CHRYSLER V6.70 2016-04-18
DODGE V6.70 2016-04-18
GM V9.01 2016-04-01
GMC V9.00 2016-01-24
HUMMER V9.00 2016-01-24
PONTIAC V9.00 2016-01-24
SATURN V9.00 2016-01-24
USAFORD V9.30 2016-04-15
Asia
ACURA V9.63 2016-04-18
DAEWOO V5.01 2016-03-24
DAIHATSU V7.41 2016-03-24
GAZ V5.00 2016-04-20
HONDA V9.63 2016-04-18
HYUNDAI V9.7 2016-03-29
INFINITI V9.53 2016-03-18
ISUZU V7.20 2016-04-12
KIA V10.23 2016-03-29
LEXUS V10.80 2016-03-23
MAHINDRA V5.10 2016-04-20
MARUTI V5.10 2016-04-20
MAZDA V9.30 2016-04-14
MIT V8.22 2016-04-18
NISSAN V9.53 2016-03-19
PERODUA V7.01 2016-03-24
PROTON V7.01 2016-03-24
SCION V10.80 2016-03-23
SSANGYONG V8.15 2016-03-29
SUBARU V6.92 2016-03-24
SUZUKI V7.21 2016-03-23
TATA V5.10 2016-04-20
TLISUZU V7.20 2016-04-12
TOYOTA V10.80 2016-03-23
UAZ V5.00 2016-04-20
Australia
AUSFORD V9.30 2016-04-15
HOLDEN V6.12 2016-03-24
China
BYD V9.02 2015-11-23
CHANGCHENG V8.15 2015-12-04
HUACHEN V8.26 2015-10-08
JAC V7.20 2015-09-17
JIAO V6.51 2015-11-20
JILI V7.75 2015-10-26
LIFAN V7.06 2015-09-21
QIRUI V8.52 2016-01-24
SQMG V7.93 2016-01-18
Europe
ABARTH V7.43 2016-04-13
AUDI V9.02 2016-03-22
BENTLEY V9.02 2016-03-22
BENZ V16.30 2016-04-18
BMW V10.02 2016-03-31
BUGATTI V9.02 2016-03-22
CITROEN V9.21 2016-03-31
CVVW V9.02 2016-03-22
EURFORD V9.30 2016-04-15
FIAT V7.43 2016-04-13
JAGUAR V9.04 2016-04-01
LAMBORGHINI V9.02 2016-03-22
LANCIA V5.03 2016-04-19
LANDROVER V9.04 2016-04-01
MAYBACH V16.30 2016-04-18
MINI V9.7 2016-03-31
OPEL V8.14 2016-03-31
PEUGEOT V9.21 2016-03-31
PORSCHE V9.20 2016-03-29
RENAULT V7.21 2016-03-29
ROLLS V10.02 2016-03-31
ROMEO V5.13 2016-04-19
SAAB V5.32 2016-03-29
SEAT V9.02 2016-03-22
SKODA V9.02 2016-03-22
SMART V16.02 2016-03-25
TRANSPORTER V16.10 2016-03-23
VAUXHALL V8.14 2016-03-31
VAZ V1.00 2016-04-20
VOLVO V9.01 2016-04-01
VW V9.02 2016-03-22